ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پرینت

    راه اندازی سامانه مکاتبات شهرک صنعتی قطب اراک

    از کلیه واحد های صنعتی درخواست میشود در سامانه مذکور ثبت نام نمایند.