به سایت شرکت شهرک صنعتی قطب اراک خوش آمدید.

جدول تعرفه های خدمات شهرک صنعتی غیردولتی قطب اراک در سال 1402

جدول تعرفه های خدمات شهرک صنعتی غیردولتی قطب اراک در سال 1401

جدول تعرفه های خدمات شهرک صنعتی غیردولتی قطب اراک در سال 1400

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است