به سایت شرکت شهرک صنعتی قطب اراک خوش آمدید.

جستجو واحدهای صنعتی

نام شرکت
نام مدیرعامل
زمینه فعالیت
لیست زمینه فعالیت
لوگو
نام مدیرعامل: قاسم موریس
لوگو
نام مدیرعامل: محمد محرابی
لوگو
نام مدیرعامل: سید عطا الحسینی
logo2
نام مدیرعامل: رحمت اله سلیمانی پویا
لوگو
نام مدیرعامل: جواد اخوان ملایری
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است