به سایت شرکت شهرک صنعتی قطب اراک خوش آمدید.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

بنابر تصمیم هیأت مدیره، جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده (نوبتاول) رأس ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 09/03/1403 در محل سالن جلسات ساختمان اداری شهرک صنعتی قطب اراک واقع در انتهای خیابان تلاش (هواشناسی) تشکیل میشود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + نوزده =

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است