به سایت شرکت شهرک صنعتی قطب اراک خوش آمدید.

زمینه فعالیت: صنایع فلزی و ماشین سازی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است