به سایت شرکت شهرک صنعتی قطب اراک خوش آمدید.

زمینه فعالیت: صنایع چوب و کاغذ و مواد سلولوزی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است